Върни се горе

Министерският съвет одобри резултатите от участие на България в извънредна неформална видеоконференция на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, която се проведе на 15 март 2022 г.

Акцент в дискусията беше най-добрият възможен подход за хуманитарна подкрепа и за защита капацитета на здравните системи на държавите във връзка със ситуацията в Украйна.

Българската страна подчерта, че Механизмът за гражданска защита на ЕС остава основният канал по отношение осигуряването на адекватни медицински грижи на всички лица, пристигащи от Украйна. С цел максимална ефективност е от съществено значение държавите членки да получават ясна и структурирана информация за възраст, вид на заболяванията или нараняванията, вид на необходимата медицинска помощ - специализирана или високоспециализирана. Това ще даде възможност за навременна и точна оценка от компетентните здравни органи относно възможността да приемат пациенти и да отговарят адекватно на техните нужди.

България посочи, че излизаме от COVID криза, която изчерпа здравните системи и здравните бюджети и в настоящия момент подкрепата на ЕС, в т.ч. и финансова, е от изключителна важност за държавите членки.

България постави акцент върху необходимостта от предотвратяване разпространението на заболявания, които могат да се избегнат чрез имунизациите, включени в детския имунизационен календар.

Сподели в: