Върни се горе

Министерският съвет одобри резултатите от участие на България в редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, проведено на 9 декември 2022 г., в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Дискусията на здравните министри засегна темата за закупуването на ваксини срещу COVID-19 и в частност ситуацията с договорите за ваксини. Министрите приканиха Европейската комисия да защити интересите на държавите членки от риска от свръхизлишък на ваксини във връзка със съществуващите споразумения за закупуване на ваксини. От всички държави членки беше отправено настоятелно искане за намаляване и отказ на доставки по сключеното споразумение с производителя Pfizer/BioNTech и адаптиране на количествата към нуждите на държавите. В изказванията беше откроена нуждата от отговорно разходване на публичен ресурс, отчитане на икономическия ефект и бюджетната тежест, както и неприемливостта на подход, при който се произвеждат ваксини, предназначени за унищожаване.

В изказването си министър Асен Меджидиев посочи, че ситуацията със свръхизлишъка от ваксини срещу COVID-19 е изключително сериозна. Министрите на здравеопазването на десет държави членки на ЕС, сред които и България, са изпратили две писма до Европейската комисия с предложения за решения на идентифицираните проблеми. Засегнатите въпроси са изключително важни и с оглед използването на публичен ресурс, който трябва да бъде разходван отговорно и рационално. Правителствата следва занапред да поръчват само реално необходими количества, при заплащане след извършени доставки, без планиране на ваксини за следващи години.

В част „Незаконодателни дейности“ министрите на здравеопазването приеха „Заключения на Съвета за ваксинирането като едно от най-ефективните средства за предотвратяване на заболявания и подобряване на общественото здраве“ и „Ревизирана препоръка на Съвета за укрепване на превенцията чрез ранно разкриване: нов подход на ЕС за скрининг на рака и за замяна на Препоръка на Съвета № 2003/878/ЕС“.

В заключителната част на срещата делегациите бяха информирани за развитието на приоритетните европейски теми в сектора на здравеопазването - ревизия на фармацевтичното законодателство на ЕС, преговорите за международно споразумение за предотвратяването, готовността и реакцията при пандемия, Глобалната здравна стратегия на ЕС, състоянието на подготвеност на Съюза за справяне със здравни заплахи, прилагането на регламента за медицинските изделия. В рамките на срещата Швеция представи приоритетите си като следващо Председателство на Съвета (1 януари - 30 юни 2023 г.): антимикробна резистентност и глобално здраве.

Сподели в: