Върни се горе

Правителството одобри на резултатите от българското участие в неформалната видеоконференция на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване”, проведена на 16 март.

В рамките на първата сесия министрите обсъдиха Европейския план за борба с рака и посочиха най-важните действия за неговото успешно реализиране, сред които засилване на превенцията и ранното диагностициране и осигуряването на дългосрочна устойчивост на мерки. България подкрепи инициативата на Европейската комисия с оглед усилията на държавите членки за намаляване тежестта на онкологичните заболявания върху пациентите, техните близки и здравните системи на държавите. Страната ни подчерта необходимостта Планът да бъдат съобразен със спецификите на националните здравни системи.

По време на втората сесия министрите проведоха дискусия относно прилагането на нефармацевтични мерки срещу COVID-19 в Европейския съюз. Акцент беше поставен върху мерките за овладяване на новите варианти на вируса, ясното комуникиране на ограничителните мерки, необходимостта производителите на ваксини да спазват поетите ангажименти. България отбеляза, че нефармацевтичните мерки трябва да бъдат научно обосновани, за да гарантират приемането на балансирани и предсказуеми решения.

Сподели в: