Върни се горе

Министерският съвет одобри резултатите от участие на България в неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване”) /EPSCO/, проведено на 10 февруари във Франция. В заседанието бяха включени темите за здравната политика на ЕС, както в контекста на актуалната кризисна ситуация, така и в перспектива, с оглед осигуряването на равен достъп до качествени здравни услуги. Бяха обсъдени различни аспекти на кризисното управление и мерките по време на пандемията.

В изказването си по време на третата сесия, тема на която бяха инструментите, които могат да се използват в бъдеще за укрепване на Европейския здравен съюз, министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова окачестви приетите до момента стъпки и законодателни актове относно Европейския здравен съюз като „Здравната сделка“ на ЕС. България подчерта, изключителната важност на практика да бъде приложено приетото вече законодателство, преди да се преминава към нови инициативи.

Министър Сербезова изрази позицията на страната ни, а именно че е необходимо да се запази водещата роля на държавите членки при изготвянето на анализ за потребностите на национално ниво и при идентифициране на необходимите иновации. България призова Европейската комисия за подкрепа относно възможностите за инвестиции в здравния сектор. Българският министър на здравеопазването подкрепи създаването на по-благоприятна среда за индустрията в ЕС, но подчерта, че това не бива да става за сметка на занижаване на регулаторните стандарти и изискванията за качество на клиничните данни, така че да се запази доверието на пациентите.

Сподели в: