Върни се горе

Министерският съвет одобри резултатите от участие на България в неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика. здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, проведено на 7 септември в Чехия. В заседанието бяха включени темите за последиците за общественото здраве във връзка с войната в Украйна, за ваксинацията в контекста на колебанията на обществото, свързани с имунизациите срещу заразни болести, за прилагането на Европейския план за борба с рака. Бяха обсъдени и договорите с Pfizer/BioNTech и Modema за осигуряване на ваксини срещу COVID-19.

България информира за действията на държавата по отношение осигуряването на достъп до здравни грижи за украинските граждани, пребиваващи в страната. Относно целите на Европейския план за борба с рака България посочи, че за бързото и ефективно изграждане на европейската мрежа е необходимо тясно сътрудничество и подкрепа от ЕС. Ключовите послания на делегациите за подобряване на комуникацията с гражданите и прилагането на адекватни подходи по отношение на имунизациите бяха свързани с необходимостта от пълно съобразяване с националните специфики и зачитане на правото на свободното движение на хора. По отношение доставките на ваксини срещу COVID-19 България настоя измененията в договорите да приоритизират обществения интерес и разумното разходване на обществен ресурс.

Сподели в: