Върни се горе

Министерският съвет одобри резултатите от участие на България в неформална видеоконферентна среща на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване”, проведена на 20 май 2021 г. Акцент в дискусиите на Съвета на здравните министри на ЕС беше поставен върху предстоящите ваксинационни кампании и споразуменията за покупка на ваксини за COVID-19 за 2022 г. - 2023 г.

България посочи, че трансграничният характер на пандемията предполага общи усилия в рамките на ЕС за осигуряване на ваксини за населението на държавите членки. Доверието във ваксините е необходим елемент в борбата с COVID-19, но същевременно е важно да се отдаде приоритетно значение на сигурността и здравето на пациентите. ЕС трябва да продължи усилията си по отношение осигуряването на безопасни, ефективни и качествени ваксини, получаващи разрешения за употреба в Общността. България заяви, че са необходими усилия за осигуряване на количества ваксини, които да отговарят на националните потребности, като се гарантира достъпът на гражданите до различни видове ваксини с цел защита правото на избор.

 

Сподели в: