Върни се горе

Министерският съвет одобри промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на „БУЛ БИО - НЦЗПБ“ ЕООД, гр. София с 22 280 000 лв.

„БУЛ БИО - НЦЗПБ“ ЕООД, гр. София, е търговско дружество със 100% държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Дружеството произвежда биопрепарати за профилактика, диагностика и лечение на инфекциозни заболявания. Производството включва над 500 вида продукти и задоволява голяма част от нуждите на страната от висококачествени, ефективни и безопасни биологични продукти за целите на здравеопазването и е утвърден доставчик на агенциите от Обединените нации.

Със средствата от увеличението ще се реализират следните инвестиционни проекти на дружеството на обща стойност 22 280 000 лв„ както следва: изграждане на нова, допълнителна производствена линия за БЦЖ ваксина; реновация на Лаборатория за производство на човешки кръвни продукти; възстановяване на производството на антитоксични серуми от конска плазма; реновация на лаборатория за производство на животински кръвни продукти.

С оглед спецификата на бранша и постоянното повишаване на изискванията на системите по качество и прилаганите стандарти, стратегическа цел на „БУЛ БИО - НЦЗПБ“ ЕООД, гр. София, е да посреща и максимално да покрива еволюиращите нужди от биопродукти в условията на конкуренция, както на вътрешния, така и на международния пазар. За постигането на тази цел са необходими значителни инвестиции, включително и за въвеждането на нови методи и тяхното валидиране.

Сподели в: