Върни се горе

Министерският съвет прие проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проекти на Тристранно споразумение за дарение от и между Република България и Босна и Херцеговина и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH, Двустранно споразумение за дарение между Република България и Босна и Херцеговина, Тристранно споразумение за препродажба между Република България и Босна и Херцеговина и Pfizer Inc. и BioNТech Manufacturing GmbH относно администрирането и координирането на препродажбата на ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfizer Inc. и BioNТech Manufacturing GmbH и Двустранно споразумение за препродажба между Република България и Босна и Херцеговина, като основа за водене на преговори, при условие на последваща ратификация.

Проектите на споразумения предвиждат препродажба на 259 740 дози ваксина и дарение на 258 570 дози ваксина производство на Pfizer Inc. and BioNTech Manufacturing GmbH. В горепосочените споразумения е предвидено всички разходи по доставката да бъдат поети от Босна и Херцеговина.

Сподели в: