Върни се горе

Министерският съвет прие проект на Решение за одобряване сключването на Допълнително споразумение за изменение и допълнение на Конкретен договор № РД­06-156/01.08.2022 г. за изпълнение на Рамков договор № HERA-PN-2022-000002 за доставка на Veklury (INN Remdesivir) за лечение на COVID-19.

С решението се правят изменения в действащия договор за доставка на лекарствения продукт Veklury (INN Remdesivir), предназначен за лечение на COVID-19, като се намаляват заложените минимални количества.

Извършената промяна е обоснована от развитието на епидемичната обстановка в страната и намалелия брой хоспитализирани пациенти с COVID-19, включително настанени в интензивни отделения.

Сподели в: