Върни се горе

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 599 752 лв.

С допълнителните средства ще бъдат компенсирани разходите за месец октомври 2022 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини.

Средствата се предоставят във връзка с приетите в чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. разходи по централния бюджет за 2022 г.

Сподели в: