Върни се горе

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи в размер на 55 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за държавни лечебни заведения за болнична помощ - търговски дружества, за капиталови разходи, както следва:

1. 25 000 000 лв. за строителство на лечебно-диагностичен блок за болнични структури по педиатрични и онкологични специалности в поземлен имот, собственост на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“ ЕАД, за нуждите на Южна България и

2. 30 000 000 лв. за обзавеждане и дооборудване с медицинска техника и апаратура и пускане в действие на разширението на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД (предишно наименование „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД).

Инициативата за изграждането на нов диагностично-лечебен корпус на УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив е значителна стъпка към модернизирането на сградния фонд на лечебното заведение. Едновременно с това инвестицията ще бъде с безспорно положително значение както за пациентите от гр. Пловдив и околностите, така и за системата на здравеопазването в целия Южен Централен Район на страната.

Със завършването на новото разширение на болницата /Хирургичен блок Б/ и след нейното обзавеждане и оборудване с медицинска техника и апаратура ще се постигне ново качество в лечебната дейност на „УМБАЛ проф. д-р Александър Чирков“. По този начин ще има изградена и оборудвана по европейски модел високотехнологична болница, която ще бъде 24 ч., 7 дни в седмицата отворена за нуждаещите се граждани.

Сподели в: