Върни се горе

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. в размер на 6 374 930 лв.

Средствата са предназначени за осигуряването на допълнително финансиране за допълване на бюджета на Инструмента за спешна подкрепа (ESI), което би осигурило възможност за по-добър достъп на страната до необходимите ваксини в условия на недостиг във връзка с пандемията от COVID-19.

С друго правителствено постановление по бюджета на МЗ се одобряват допълнителни разходи за настоящата година в размер до 14 млн. лв.

Средствата са предназначени за закупуване на лекарствения продукт Veklury (ремдесивир) за лечение на COVID-19. Предвид извънредните обстоятелства в условията на усложнена епидемична обстановка от COVID-19 се налага своевременното осигуряване на лекарствения продукт Veklury (ремдесивир). С допълнителните средства ще се закупят още 17 280 флакона от лекарствения продукт за периода ноември-декември 2020 г.

С оглед на голямата обществената значимост и с цел да бъдат информирани народните представители, Министерският съвет прие също така решение за предложение до Народното събрание за одобряване на сключените договори за покупко- продажба и доставка на лични предпазни средства, медицински изделия, тестове за диагностика и лекарствени продукти във връзка с пандемията от COVID-19.

Във връзка с обявената от Световна здравна организация пандемия от COVID-19 и усложняващата се епидемична обстановка в страната възникна необходимост в кратки срокове да бъдат осигурени лични предпазни средства, както за нуждите на държавния здравен контрол, служителите на Министерство на външните работи и органите на граничен контрол, така и за лекарите и специалистите по здравни грижи в лечебните заведения. Също така, с оглед на увеличаващите се случаи на разпространение на COV1D-19 на територията на страната, от особено значение се оказа осигуряването на сигурни тестове за диагностика на заболяването, както и лекарствени продукти, за които има данни, че повлияват положително болните и потискат развитието на вируса, както и медицински изделия (апаратура) за нуждите на лечебните заведения, които осигуряват лечението на заразени с COVID-19.

Предвид гореизложеното, в спешен порядък възникна необходимост от сключване на договори с предмет покупко-продажба и доставка на лични предпазни средства, медицински изделия, тестове за диагностика и лекарствени продукти във връзка с пандемията от COVID-19.

Проектите на договори са одобрени с решение на Министерския съвет, с което министърът на здравеопазването е упълномощен да проведе преговорите с другата страна, както и да подпише съответния договор без да е необходимо последващо утвърждаване.

Сподели в: