Върни се горе

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Средствата в размер на 13 500 000 лв. са предназначени за осигуряване на минимум 4 500 000 бързи антигенни тестове за диагностика на SARS-CoV-2, за целите на осъществяване на надзора на COVID-19.

Тестовете ще се използват за първоначална диагностика на лица със съмнение за коронавирусна инфекция от ЦСМП, в триажни отделения, COVID зони и други лечебни заведения, както и за изпълнение на въведеното изискване за изследване с бърз антигенен тест на не по-малко от 5% от влизащите в България лица от държави от оранжеви и червени зони.

С друго правителствено постановление по бюджета на Министерството на здравеопазването са одобрени допълнителни разходи за 2021 г. в размер на 40 000 000 лв. С допълнителните средства се предвижда да се закупят бързи антигенни тестове, подходящи за изследване на ученици, при които се използва слюнка вместо назофаренгиален секрет за откриване на SARS-CoV-2.

Изследването на учениците в училище, а на децата със специални образователни потребности - вкъщи, е задължително условие за присъствен учебен процес в общините с 14-дневна заболяемост над 250 на 100 000 души. То е включено в Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09- 4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Регулярното тестване (2-3 пъти седмично) на ученици в условията на епидемично разпространение на COVID-19 е широко разпространена практика в редица европейски и други държави, с което се цели да не допускат асимптомни и пресимптомни носители на новия коронавирус в училищна среда и да се гарантира безопасно и присъствено обучение.

Със средствата се предвижда да се закупят около 12 500 000 бързи антигенни теста, което ще позволи тестване на учениците за няколко месеца напред.

Министерският съвет прие също така Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г в размер на 54 000 000 лв.

Приемането на проекта на Постановление на Министерския съвет се налага поради удължения срок на извънредната епидемична обстановка до 31.03.2022 г. и необходимостта, на основание чл. 15а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, да се осигури устойчивост на мярката за предоставяне на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с изпълнение на дейностите, свързани с мерките за превенция и борба с COVID-19.

Осигуряването на ежемесечно допълнително възнаграждение за медиците на първа линия в размер на 1 000 лв. нетно е ефективна и устойчива мярка за справяне със ситуацията с разпространението на COVID-19 и съществен фактор за мотивация на медицинските кадри.

Сподели в: