Върни се горе

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. в размер на 35 908 920 лв. за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19.

С допълнителни разходи финансово се обезпечава договор за доставка на лекарствения продукт Regkirona (INN Regdanvimab), предназначен за лечение на коронавирусна инфекция.

По този начин ще бъде гарантиран достъпът на българските граждани до лекарствения продукт Regkirona (INN Regdanvimab) за лечение на COVID-19.

С друго постановление на правителството по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. са одобрени допълнителни разходи в размер на 5 907 200 лв. Средствата са предназначени за дейност, извършена през месец юни 2022 г. – за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, в регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ, държавните психиатрични болници и Националния център за заразни и паразитни болести, както и за поставяне на ваксини срещу коронавирусна инфекция.

Допълнителните разходи ще бъдат осигурени за сметка на предвидените по централния бюджет за изпълнение на политики в област „Здравеопазване“ средства.

Сподели в: