Върни се горе

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. в размер на 23 113 600 лв. Средствата са предназначени за подкрепа на работещи на първа линия, пряко ангажирани с ограничаване разпространението на COVID-19 и с поставянето на ваксини срещу COV1D-19 - за дейността, извършена през месец април 2022 г.

Сподели в: