Върни се горе

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за предоставяне на заем на УМБАЛ „Александровска" ЕАД, гр. София, както и проект на Решение за определяне на условията за предоставяне на заем на УМБАЛ „Александровска", неговото възстановяване и за одобряване проекта на договор между Министерство на здравеопазването и УМБАЛ „Александровска" за предоставяне на заема.

С проекта на Постановление чрез бюджета на Министерството на здравеопазването на УМБАЛ „Александровска" се предоставят средства на заем в размер на 35 000 000 лв., за да бъдат погасени просрочени задължения на лечебното заведение, натрупани от 2013 г. до сега.

Сподели в: