Върни се горе

Одобрена е позицията на страната ни за неформалното заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, формат „Здравеопазване“, което ще се проведе на 10 и 11 септември във Виена. В рамките на първата сесия делегациите ще продължат дебата за предизвикателствата от регулаторен и политически характер пред осигуряването на достъп до лекарствени продукти, получили разрешение за употреба чрез централизираната процедура, в търсене на баланс между подкрепа за иновациите и осигуряване на финансова устойчивост на здравните системи. Темата за инвестиции в цифрово (дигитално) здравеопазване ще бъде дискутирана по време на втората сесия.

Сподели в: