Върни се горе

Министерският съвет прие решение за одобряване на позицията на Република България и на мандата за нейното представяне в редовно заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“, което ще се проведе на 14 юни 2022г.

По време на първия дебат министрите на здравеопазването на ЕС ще обсъдят проекто-регламент, чиято цел е да се създаде европейско пространство за здравни данни. България споделя виждането, че законодателният акт следва да гарантира закрила на личните данни, да поставя ясни изисквания за предотвратяване на злоупотребата с тях и да регламентира вторичната употреба на данни.

В рамките на втората сесия се очаква министрите на здравеопазването да проведат дебат относно предстоящата ревизия на Стратегията на Европейския съюз за глобалното здраве. Документът насърчава необходимостта от изграждане на силна глобална здравна стратегия на ЕС, която да актуализира европейските действия. България ще отбележи, че международните инициативи за сътрудничество в областта на здравеопазването следва да стъпват на основата на доброволно участие, осигурена гъвкавост и предвидимост за държавите членки.

В част „Разни“ ще бъде открита публична сесия във връзка със съвместното писмо на Полша, подкрепена от България, Хърватия, Литва, Унгария, Словакия, Словения, Латвия, Румъния и Естония до Европейската комисия относно преразглеждане на договорите за закупуване на ваксини във връзка с излишъците от ваксини. В търсене на своевременно решение на проблема с излишъка от ваксини, България се присъединява към общото писмо до ЕК, инициирано от Полша, което е съобразено с изразяваните до момента позиции от страната ни. България ще изрази подкрепа и за предложеното в писмото обратно изкупуване от ЕК от държавите членки на излишните дози ваксини. Подкрепата от българска страна за писмото и дискусията, инициирани от Полша, са част от последователните усилия, които полага Министерство на здравеопазването в стремеж към намиране на справедливо решение, отчитащо интересите на държавите членки.

Сподели в: