Върни се горе

Министерският съвет одобри позицията на България и мандата за нейното представяне в неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост , социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, което ще се проведе на 5 май, в гр. Стокхолм, Швеция.

В рамките на първата тема „Готовност за реагиране при кризисни ситуации и осигуряване на достъп до лекарствени продукти“ държавите членки на ЕС ще споделят своите виждания относно недостига на лекарства и медицински изделия, както на глобално ниво, така и в ЕС. Република България ще подчертае, че винаги е подкрепяла съвместните действия на Съюза, чрез които да се осигури възможност за предотвратяване и подобрена реакция при извънредни здравни ситуации, като се гарантира способността на ЕС и държавите членки да реагират бързо и адекватно при появата им, за да защитят населението си. Същевременно ключова при определяне на подходящите мерки остава ролята на всяка отделна държава членка, която е наясно със собствените си потребности и ресурси.

Наред с това Република България ще отбележи, че прогнозирането и прилагането на инструменти за наблюдение на недостига на ниво ЕС не следва да бъде единствено задължение на държавите членки, но и на производителите. За да се подобри този процес, той следва да се изпълнява в условията на осигурена възможност за последващ контрол от страна на останалите заинтересовани страни - държави членки, европейски институции, пациенти, здравни специалисти и др.

В контекста на подготвеността за реагиране при кризисни ситуации и осигуряване на достъп до лекарствени продукти, България ще напомни за настоящата ситуация със свръхизлишъка на ваксини за COVID-19, за която е необходима преоценка на подхода на ЕС, с оглед на трайните последици, включително в рамките на новата Глобална здравна стратегия на ЕС и действията на глобално ниво.

По тема „Осигуряване на достъп до иновативни и доказани лекарствени продукти“ България ще очертае като полезно както улесняването на сътрудничеството и насърчаването на обмена на добри практики и обучение на здравните специалисти, така и използването на наличните възможности за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.

По темата „Състояние на здравеопазването в Украйна“ България ще заяви, че ЕС следва да продължи да използва всички налични механизми за осигуряване на подкрепа на държавите, прилагащи широк кръг от мерки в подкрепа на бежанците от Украйна. Държавите членки ще споделят своите добри практики за осигуряване на гъвкавост, вкл. по отношение на по-бързото интегриране на украински специалисти в здравните системи.

Сподели в: