Върни се горе

Правителството одобри позицията на България за участие в неформална видеоконференция на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване", която ще се проведе на 15 април 2020 г. В рамките на срещата министрите ще обсъдят ситуацията и ще направят оценка на предприетите мерки за управление на кризата, свързана с COVID-19, вкл. При отчитане на евентуална втора вълна на заболявания. Акцент в дискусиите ще бъде поставен върху въпросите, свързани с капацитета на националните здравни системи, възможностите за облекчаване на ограничителните мерки, ефекта от приложения координиран европейски подход за справяне със ситуацията и евентуалната допълнителна подкрепа от Европейската комисия за допълване на действията на национално ниво.

България ще информира, че капацитетът на здравната система е адекватен на потребностите на страната и е ориентиран към очакваното допълнително натоварване при достигане на връхната точка на епидемията. На ниво ЕС е важно да продължи обменът на информация за предприетите от отделните държави членки мерки и разпространението на COVID-19. Всяка държава членка следва внимателно да оцени рисковете и ползите от отмяна на въведените мерки. Оправдан е предпазлив подход, при който значение има не само изборът на точния момент за промени, но и обхващането на крайно необходимите области (напр. в сектори като селско стопанство, строителство, транспорт).

Одобрена е също така българската позиция за участие в неформална видео конференция на министрите на външните работи/търговията на ЕС, която ще се проведе на 16 април 2020 г. Като единствена тема в дневния ред на видео конференцията са включени търговски аспекти на епидемията от COVID-19 - последици за търговските отношения и устойчивостта на глобално интегрираните вериги на стойността и доставките.

Неформален видеоконферентен разговор ще проведе и Съветът на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 16 април 2020 г. По време на обсъждането ще бъдат обменени мнения по последната оценка на ЕКОФИН за икономическото въздействие на пандемията. Участниците във видеоконферентния разговор се очаква да одобрят изявление за подкрепа на банковото кредитиране за домакинствата и фирмите, които имат временни затруднения, и за поддържане на добре функциониращ застрахователен сектор по време на COVID-19 кризата. На онлайн срещата ще бъде дискутирано и подкрепено и изявлението на министъра на финансите на Хърватия - г-н Здравко Марич, в качеството му на председател на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси, в рамките на Пролетната среща на Международния валутно-финансов комитет.

Сподели в: