Върни се горе

Министерският съвет прие решение за одобряване на позицията на България и на мандата за нейното представяне в неформална видеоконференция на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“, която ще се проведе на 12 октомври 2021г.

Акцент в дискусията ще бъде поставен върху темите, свързани с достъпа до лекарства, подобряване на готовността и реакцията при трансграничните здравни кризи, внедряването на иновативни решения за устойчиви здравни системи и ваксинации срещу COVID-19.

България ще посочи, че регулаторната система на ЕС следва и занапред да гарантира, че в центъра на лекарствената политика ще остане пациентът, а решенията за пускане на пазара на лекарствени продукти ще се базират на солидни клинични доказателства и в съответствие е пълните изисквания за ефективност, безопасност и качество.

България ще изрази принципна подкрепа за търсене на възможност за въвеждане на консултативна услуга на ЕС, чрез която да се подпомагат държавите членки за по- добро интегриране на наличните механизми за финансиране и ще допринесе за ускорено и по-ефективно използване на ресурсите на ЕС.

При обсъжданията за създаването на орган на ЕС за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) ще се постави акцент върху необходимостта от прозрачно вземане на решения в структурата с участието на всички държави членки на ЕС, с оглед гарантиране ефективността на тази ключова структура.

Сподели в: