Върни се горе

Министерският съвет одобри позицията на Република България и на мандата за нейното представяне в редовно заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“, което ще се проведе на 15 юни 2021г.

В раздел „Законодателни дейности“ Съветът ще проследи напредъка на досиетата от инициативата за създаване на Европейски здравен съюз.

В раздел „Незаконодателни дейности“ се очаква министрите на здравеопазването да одобрят Заключения на Съвета за подкрепа на устойчив, равен и универсален достъп до лекарствени продукти и медицински изделия. Документът насърчава усилията на Европейската комисия и държавите членки към изграждане на адекватна система за достъп и наличност на лекарствени продукти и медицински изделия по време на криза.

Акцент в дискусията на министрите ще бъде поставен върху актуалната ситуация с COVED-19. С цел структуриране на дебата Португалското председателство разпространи въпроси относно възможностите за прилагане на общи критерии за издаване и приемане на цифров сертификат.

България ще подчертае значението на сертификата за гарантиране на безопасното и свободно движение в рамките на ЕС.

Сподели в: