Върни се горе

23.06.2010 г.

С новия документ се предлага общият размер на средствата в приходната част на бюджета на НЗОК да бъде увеличен с 53 млн. лв., като в частта на здравноосигурителните вноски - с 40 млн. лв., а в частта на получените трансфери - с 13 млн. лв. получени трансфери от Министерството на здравеопазването за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.

 

Общият размер на средствата в разходната част на бюджета на НЗОК се предвижда да се увеличи с 220 млн. лв. От тях за здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели - 27 млн. лв.; за болнична медицинска помощ - 178 млн. лв.; за медицинска помощ - разходи за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от ЗЗО - 13 млн. лв., и резерв за непредвидени и неотложни разходи - 2 млн. лв.

 

С промяната в приходната и разходната част, салдото по бюджета на НЗОК за 2010 г. ще се намали със 167 млн. лв.

 

С приемането на новия законопроект се осигурят допълнително средства за реализиране на здравноосигурителни плащания от страна на НЗОК за 2010 г. Това ще гарантира качествено лечение на пациентите, финансовата стабилност за системата и сигурност за изпълнителите на медицинска помощ.
Сподели в: