Върни се горе

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Със законопроекта се предлага нетно увеличение на приходите и трансферите по бюджета на НЗОК с 65 555 хил. лв., за сметка на увеличение на трансферите за здравно осигуряване и съответно намаление на трансферите от централния бюджет. Със същата сума се увеличават разходите по бюджета на НЗОК, като основно увеличението се насочва за:

  • Разходи за здравноосигурителни плащания - общо с 55 901 хил. лв., от които за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ - 45 901 хил. лв. и за други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ - 10 000 хил. лв.
  • Разходи за персонал в размер на 4 000 хил. лв. за осигуряване на допълнителни 100 щатни бройки за администриране на процесите, свързани с договаряне, отпускане, заплащане, предоставяне и контрол на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания във връзка с преминаване на тези дейности от 1 юли 2022 г. към НЗОК;
  • Разходи за издръжка на административните дейности с 2 300 хил. лв.
Сподели в: