Върни се горе

Министерският съвет одобри проект на Споразумение за сътрудничество в областта на донорството и трансплантацията на органи между Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ на Република България и Национална агенция за трансплантация на Румъния като основа за водене на преговори.

Споразумението създава правни възможности за обмен на органи в случаите на излишък на органи за трансплантация, когато няма подходящи нуждаещи се пациенти в съответната страна на произход, или при спешно търсене на органи за пациенти, които са в състояние, застрашаващо живота им. По този начин споразумението ще съдейства за подобряване на достъпа на нуждаещите се български граждани до съвременните постижения на медицината в областта на трансплантацията, до спасяване на човешки животи. Обменът на органи ще се извършва в съответствие с националните законодателства на двете държави и правото на ЕС в тази област.

Страните ще насърчават и подкрепят развитие и разширяване на сътрудничеството с международни/регионални организации за обмен на органи.

Споразумението определя формите и методите на сътрудничество - обмен на информация, посещения на специалисти, обучение на медицински персонал, обмен на органи от трупни донори в съответствие с националното законодателство, съвместни проекти, организиране на семинари, работни срещи, конференции и др. Предвижда се страните да съдействат за развитие на пряко сътрудничество между техните лечебни заведения с цел квалификация на медицинските кадри и съвместни дейности чрез подписване на планове за сътрудничество в съответствие с професионалните им интереси и финансови възможности.

Сподели в: