Върни се горе

Министерският съвет прие проект на Решение за одобряване на проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука като основа за водене на преговори.

Споразумението предвижда сътрудничество и обмяна на опит между двете страни в областта на здравеопазването и медицинската наука, общественото здраве, болничното управление, лекарствените продукти и др., с акцент върху споделяне на знания и опит при спешни случаи и бедствия.

С влизането му в сила се обновява международната договорна уредба за сътрудничество в областта на здравеопазването между двете държави и се прекратява действието на Протокола за сътрудничество в областта на здравеопазването между правителството на Република България и правителството на Република Турция за периода 1994-1996 г.

Сътрудничеството при изпълнение на Споразумението ще се осъществява в съответствие с предвидените бюджетни средства на всяка една от държавите.

Сподели в: