Върни се горе

Министерският съвет прие Решение за одобряване на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2021 година.

Отчетът съдържа информация за организацията и управлението на Националната здравноосигурителна каса и представя подробно дейността на НЗОК за 2021 година. През 2021 година дейността е съсредоточена в изпълнението на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 година, Националния рамков договор за медицинските дейности 2020-2022 година и Националния рамков договор за денталните дейности 2020-2022 година. Съществено значение в дейността на НЗОК има действалата през 2021 година извънредна епидемична обстановка поради разпространението на COVID-19, която наложи плащания, свързани с възнаграждения за работа в неблагоприятни условия.

Основна цел за НЗОК през 2021 г. е осигуряването и гарантирането на свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска помощ и финансово осигуряване на здравната система, която беше особено затруднена поради повишената заболяемост от COVID-19.

Сподели в: