Върни се горе

Министерският съвет одобри допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. в размер на 61 015 900 лв.

Предложението за одобряване на допълнителен трансфер е във връзка с прогнозирано неизпълнение на приходите по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. и необходимостта от финансиране на утвърдените разходи за 2020 г.

С одобряването на допълнителен трансфер от централния бюджет по бюджета на Националната здравноосигурителна каса в размер на 61 015 900 лв. ще бъде компенсирано неизпълнението на приходите по бюджета на НЗОК за 2020 г. след използване на възможността за финансиране на разходите с наличности по сметката на НЗОК, с което ще се осигури разплащането на медицински дейности в рамките на утвърдените разходи по бюджета на НЗОК за 2020 година.

Сподели в: