Върни се горе

Министерският съвет прие промяна на Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. С промяната се отменя изискването към физическите лица за представяне на свидетелство за съдимост, и се въвежда изискване за служебно установяване на обстоятелствата относно съдимостта.

С промяната се създава и ново приложение с образец на заявление, което да се подава в случаите на промяна на обстоятелствата, посочени в издадено разрешение по реда на Наредбата.

Очакваният резултат е намаляване на административната тежест за лицата, кандидатстващи за издаване на разрешение по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, както и улесняване при подаване на заявление в случай на промяна в обстоятелствата, посочени в издадено разрешение.

 

Сподели в: