Върни се горе

8.09.2010 г.

Правителството определи председателя на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани за председател на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”. В състава на Съвета са включени проф. Огнян Бранков (МБАЛСМ „Н. И. Пирогов”), доц. Калинка Коприварова и доц. Анелия Буева от Специализираната болница за активно лечение по детски болести, доц. Николай Милев от Специализираната болница за активно лечение по ортопедия „Бойчо Бойчев”. Членове на Съвета са също д-р Мария Недялкова от Министерството на здравеопазването, Ивайло Иванов от АСП, председателят на БЧК Христо Григоров, Десислава Хурмузова от Гражданската инициатива „Спаси, дари на...”, Красимира Величкова от Българския дарителски форум, журналистите Мария Андонова от БНТ, Юлия Гигова от БНР и Петър Галев от „Хелт медия”.

 

Общественият съвет се състои от 13 членове, в това число и председател, които се определят поименно от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването. От тях четирима са изтъкнати медицински специалисти, включват се и по един представител на МЗ, АСП и БЧК, двама – от НПО, осъществяващи дейност в областта на подпомагането на деца и дарителството, и по един – от БНТ, БНР и друга медия в страната.

 

Мандатът на Общественият съвет е три години, като едно лице не може да участва в него повече от два последователни мандата.

 

Общественият съвет е натоварен да отправя предложение към директора на Фонда по всяко подадено заявление, като при положително становище предлага и размера на паричната сума, която да бъде отпусната, а при отказ – посочва мотиви. Съветът анализира дейността на фонда и изработва, актуализира и оповестява принципи и правила за набиране и разходване на средствата и предлага при необходимост максимални стойности за финансиране на съответните дейности със средства от фонда.

Сподели в: