Върни се горе

23.05.2012 г.

    Правителството одобри изменения и допълнения в Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните. С измененията се прилагат изискванията на Регламент (ЕС) №1266/2010 за изменение на Директива 2007/68/ЕО за етикетиране на вината. С него се удължава срокът, през който вина, етикетирани в съответствие с някои разпоредби на Наредбата, може да се продават до изчерпване на складовите наличности.

Сподели в: