Върни се горе

28.03.2012 г.

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България”. Споразумението е между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и българското Министерство на здравеопазването.
Общият размер на одобрената сума от Фонда, която страна може да получи през втората Фаза от изпълнението на Програмата за периода 2012-2014 година, е 12 420 307 евро.
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е най-дългосрочната и мащабна превантивна здравна програма в страната и допринася значително за постигането на заложените цели на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (2008-2015 г.) и за целите, заложени в Програмата на правителството на европейското развитие на България 2009-2013 г.
Главните цели, които ще се постигнат чрез продължаване на финансирането по Програмата, е ограничаване на разпространение на ХИВ сред населението и подобряване качеството на живота на хората, живеещи с ХИВ, чрез нарастване от 37% през 2007 г. до поне 60% през 2014 г. на обхвата на най-рисковите групи от населението с целенасочени, устойчиви и доказани в практиката интервенции за превенция на ХИВ и увеличаване от 33% през 2007 г. до поне 75% през 2014 г. на обхвата на най-рисковите групи с доброволно изследване и консултиране за ХИВ.
Изпълнението на Програмата в периода 2012-2014 г. ще се фокусира върху продължаване на успешните интервенции; непрекъснатост на услугите за групите в най-висок риск; постигане на устойчивост на резултатите след приключване на външното финансиране. Планираните резултати за следващите три години от изпълнението на Програмата включват предоставяне на услуги за доброволно консултиране и изследване за ХИВ на над 115 000 лица годишно; значително увеличаване обхвата на специфичните превантивни услуги на терен и достигане годишно до над 42 200 лица, лишени от свобода, инжекционно употребяващи наркотици, проституиращи, лица в риск от ромската общност, както и мъже, които правят секс с мъже; предоставяне на здравно образование, насочено към развитие на социални умения, годишно на над 1000 деца в институции и достигане чрез подхода „връстници обучават връстници” на над 36 000 млади хора в риск.
 Планираните резултати към 2014 г. включват също и предоставяне на достъпно и качествено антиретровирусно лечение на хората, живеещи с ХИВ, чрез увеличаване на средствата, отделяни от държавния бюджет.

Сподели в: