Върни се горе

Кабинетът одобри участието, позицията и състава на правителствената делегация на България в 65-тата сесия на Световната здравна асамблея. Тя ще се проведе в периода 21-26 май 2012 г. в Женева. Ръководител на българската делегация ще бъде министърът на здравеопазването Десислава Атанасова.   
Основният фокус на дискусиите в пленарна зала ще бъде поставен върху темата на форума – постигането на универсален достъп до здравеопазване. Предмет на обсъждания ще бъдат и превенцията и контролът на незаразните заболявания, глобалната тежест на психичните разстройства, резултатите от проведената Световна конференция по социални детерминанти на здравето и др. Дискусиите ще обхванат въпроси, свързани с процеса на реформа на СЗО и определянето на Генерален директор на организацията.   
Българската делегация ще даде положителна оценка на представените документи по основните въпроси от дневния ред, ще подкрепи предложените проекторезолюции и ще гласува в съответствие с общата позиция на страните от Европейския съюз. Позицията на България по проекторезолюции, внасяни от други страни, ще се определя от ръководството на делегацията, съобразно българските приоритети в СЗО и в контекста на членството на страната ни в Европейския съюз.

Сподели в: