Върни се горе

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще води българската делегация за участие в 71-ата сесия на Световната здравна асамблея, която ще се проведе в периода 21-26 май в Женева.

Основната тема за дискусиите ще бъде фокусирана върху темата „Здраве за всички: ангажирайте се с универсално здравно покритие“, по която министърът на здравеопазването ще направи изказване от името на Българското председателство на Съвета на ЕС. Акцент ще бъде поставен върху универсалното здравно покритие като споделена цел на държавите-членки на СЗО в стремежа им никой да не бъде оставен на заден план и да се осигури равен достъп на всички до интегрирани висококачествени здравни услуги.

Фокусът ще бъде върху стратегическите приоритети на СЗО по пътя на трансформацията й чрез разумни инвестиции в най-неотложните здравни предизвикателства.

Сред темите за разглеждане от дневния ред за Асамблеята се открояват и тези, посветени на мобилното здравеопазване, укрепването на механизма за интегрирани здравни услуги, ориентирани към хората, глобалната стратегия и план за действие относно застаряването и здравето, глобалния недостиг и достъп до лекарства и ваксини, майчино, кърмаческо и детско хранене. Последните две теми са особено важни за страната ни, тъй като съвпадат със здравните приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС и България постигна значителни резултати в задълбочаване на конструктивния диалог сред страните-членки на ЕС по тези актуални въпроси.

Сподели в: