Върни се горе

8.12.2010 г.

Правителството взе решение за приемане на Концепция за по-добро здравеопазване на България. Основните цели в нея са подобряването на общественото здраве, преустановяване на задълбочаващите се негативни тенденции в здравеопазването и постигането на по-висока степен на национална здравна сигурност. За тяхното реализиране трябва да се повиши ролята на държавата в регулирането на процесите и ресурсите в здравната система.

 

Концепцията предвижда запазване на сегашния солидарен модел на здравно осигуряване. НЗОК ще остане единствената институция, която ще разпределя средствата от задължителните здравни вноски. Успоредно с това се предвижда да се подобрят условията за развитието на доброволното здравно осигуряване. Сред основните акценти в Концепцията е окрупняването на болниците и развиването на задължителна национална здравна карта. В нея ще се посочат не само вида, броя, дейността и разпределението на лечебните заведения в страната, но и нуждите на населението от центрове за високотехнологични методи на диагностика и лечение. Здравната карта ще определя и нужния брой болници, които НЗОК може да финансира. Освен това се предвижда промяна в статута на държавните болници -преобразуването им от търговски в публични дружества. Планирано е и въвеждането на нов метод на финансиране на болничната помощ, така наречените Диагностично-свързани групи (ДСГ). Също така ще се въведе интегрирана информационна система, която да свързва в реално време информационните системи на институциите и изпълнителите в сферата на здравеопазването. Всички тези мерки ще доведат до по-ефективно управление на лечебните заведения и съответно до по-добри резултати при оказване на медицинска помощ.

 

Предвижда се и подобряване на достъпа до извънболнична помощ чрез създаване на реален 24 часов достъп до лекар и освобождаване на достъпа до тесни специалисти. В лекарствената политика ще се въведат единни стандарти за рационална лекарствена употреба, както и въвеждане на фармакоикономическия анализ за обосновано вземане на решение при прилагане в практиката на нови медикаменти. Също така се предвижда създаването на унифицирани критерии за избор на доставчик на лекарства в болниците, и създаване на национален регистър на медицински изделия, заплащани с обществени средства. Това ще гарантира по-ефективно изразходване на средствата за медикаменти и съответно ще повиши достъпа до тях.

Сподели в: