Върни се горе

23.05.2012 г.

    Правителството предлага на Президента на Република България да награди проф. д-р Илия Попилиев, д.м.н. с медал „За заслуга”. Решението е по повод неговата 80-годишнина и приноса му в областта на кардиологията и спешната медицина. 
    Проф. Попилиев е допринесъл за изграждането на поколения лекари – интернисти и кардиолози. Той е създател и ръководител в продължение на 10 години на Клиниката по спешна кардиология в УМБАЛ „Царица Йоанна”. Има признати специалности по вътрешни болести и кардиоревматология. 
    Академичната си дейност започва през 1967 г. като асистент в Терапевтичната клиника на Военномедицинска академия (ВМА). През 1975 г. придобива научната степен „кандидат на медицинските науки”, през 1984 г. става „доктор на медицинските науки”, а през 1987 г. - „професор”. 
    Проф. д-р Попилиев е създател и завеждащ на Кардиологичния консултативен кабинет при Правителствена болница - „Лозенец” в продължение на четири години. През 1981 г. е хабилитиран за редовен доцент по вътрешни болести към Клиниката по спешни заболявания на ВМА с база в МБАЛСМ „Пирогов”, а през 1983 г. е назначен за завеждащ Първа клиника за спешни вътрешни заболявания с кардиология в „Пирогов”.
    Научноизследователските интереси на проф. Попилиев са в областта на спешната медицина и кардиологията. Има повече от 200 научни публикации и 12 монографии, сред които „Наръчник за диагностика и лечение на синкопалните състояния”, „Практическа спешна кардиология”, „Клинико-терапевтичен справочник по кардиология”, „Лекарствена кардиология”, „Инструментална кардиодиагностика”, „Интензивна кардиология”.

Сподели в: