Върни се горе

13.07.2011 г.

Правителството одобри промени в състава на Комисията по позитивния лекарствен списък, с които се определя нов член от квотата на Министерство на здравеопазването. Антон Господинов заема мястото на София Балабанова, която е подала молба за освобождаване от състава на комисията.

Антон Господинов до момента е работил като главен юрисконсулт в Дирекция „Лекарствени продукти и медицински изделия” в ресорното ведомство.

Сподели в: