Върни се горе

На извънредно заседание Министерски съвет прие проекта за актуализация на бюджета на НЗОК. Корекцията се налага заради необходимостта държавата да се подготви за евентуална четвърта вълна на коронавируса през есента. С промените се предвижда увеличение на приходите и разходите на НЗОК със 134 млн. лв. Предвиждат се и 200 млн. лв. допълнително за Министерство на здравеопазването с оглед на борбата с пандемията. Актуализацията на бюджета на НЗОК се налага и заради удължения срок на извънредната епидемична обстановка, както и заради необходимостта от допълнителни ресурси за посрещане на извънредни разходи. Надзорният съвет на НЗОК ще взима решение за покриване на възникналите потребности от средства в съответните направлвния на здравноосигурителните плащания по време на обявена епидемична обстановка.

Сподели в: