Върни се горе

14 Ноември 2012 г.

Министерският съвет прие решение за апортиране на имот – частна държавна собственост, в капитала на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Пантелеймон” – Ямбол. С акта на правителството се увеличава капиталът на държавата в лечебното заведение.  
Имотът е бивша частна общинска собственост и е предоставен като дарение на Министерството на здравеопазването от Общинския съвет на Ямбол. Той се състои от пет сгради на груб строеж – хирургичен блок, операционен блок, сграда със специално предназначение, сграда за медицински газове и трафопост. В момента МБАЛ „Св. Пантелеймон” ползва няколко сгради за осъществяване на своята дейност, които не са в много добро състояние, и за които следва да се предвидят и вложат значителни средства. С придобиването на имота лечебното заведение ще подобри материалната си база, тъй като ще се премести в сгради, проектирани за болница. По този начин ще се повиши качеството на здравното обслужване на жителите на област Ямбол и ще се намалят текущите разходи за издръжка.

Сподели в: