Върни се горе

Министерският съвет прие Решение за определяне на лечебно заведение, което да осъществява дейностите по чл. 106б, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. С Решението се определя „Многопрофилна болница за активно лечение “Лозенец“ ЕАД, гр. София за лечебно заведение, което да осъществява дейностите по чл. 106б, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, в т.ч. медицинско осигуряване при пътувания в страната и в чужбина на лицата по чл. 20, ал. 1, 3 и 4 от Закона за Националната служба за охрана, а именно Президента, Председателя на Народното събрание, министър-председателя, вицепрезидента, главния прокурор; медицинско осигуряване на представители на друга държава с ранг, съответстващ на ранга на лицата по т. 1, и ръководители на международни организации и институции при посещение в Република България; медицинско осигуряване на пленарните заседания на Народното събрание на Република България; медицинска помощ на Президента, Председателя на Народното събрание, министър-председателя, вицепрезидента, главния прокурор.

Сподели в: