Върни се горе

12 Септември 2012

Правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на два имота в София и ги апортира в капитала на две държавни болници, чийто принципал е министърът на здравеопазването. Първият имот, който ще бъде апортиран в капитала на Специализираната болница за активно лечение по сърдечно-съдови заболявания „Света Екатерина” ЕАД, представлява сграда на етап „груб строеж” със застроена площ от 1477,40 кв. м и разгъната застроена площ 12 868 кв. м. Първоначалното й предназначение е за хирургичен блок към лечебното заведение. Стабилното финансово състояние на лечебното заведение му позволява да довърши строежа със собствени средства и той да заработи като модерен високотехнологичен спешен център за диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания. По този начин ще се подобри качеството на предлаганите медицински услуги и здравното обслужване на пациентите.Вторият имот – административна сграда със застроена площ 237,60 кв. м и разгъната застроена площ 494,60 кв. м в „Дианабад”, ще бъде апортиран в капитала на Многопрофилната болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум”. Сградата, която се намира в непосредствена близост до лечебното заведение, не се използва за административни нужди на Министерството на здравеопазването и се нуждае от допълнителни инвестиции за конструктивно укрепване. Стабилното финансово състояние на дружеството ще му позволи да извърши за своя сметка необходимите дейности по укрепването на сградата, след което тя ще бъде ползвана за нуждите на административно-стопанския блок на лечебното заведение.

Сподели в: