Върни се горе

11.01.2012 г.

Правителството утвърди Споразумението между страните-членки на Здравната мрежа на Югоизточна Европа относно договореностите със страната-домакин за седалището на Секретариата на Здравната мрежа за Югоизточна Европа.

Споразумението беше подписано на 9 ноември 2010 г., като за седалище на Секретариата беше определена столицата на Република Македония – Скопие.

С документа се регламентират улесненията, които страната-домакин е задължена да предостави за изпълнение дейността на Секретариата. То урежда правния статут на Секретариата, за да може той да упражнява своите функции без юридически пречки. Документът определя и дипломатическия статут, привилегиите и имунитетите, които Република Македония предоставя на Секретариата и неговия персонал, както и правата и задълженията на Секретариата по законодателството на страната-домакин.

Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа (ЮИЕ) е съвместна инициатива на министерствата на здравеопазването на Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия и Република Македония, учредена през април 2001 г. в рамките на Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност за ЮИЕ.

Във връзка с процеса на трансформация на регионалното сътрудничество след преустановяването на дейността на Пакта за стабилност за ЮИЕ и създаването на Съвета за регионално сътрудничество, се наложи адаптиране на Здравната мрежа на ЮИЕ към новите реалности и създаване на Секретариат за административна помощ с постоянно седалище в една от страните-членки.
Сподели в: