Върни се горе

16 Януари 2013 г.

    С промени в устройствените правилници на изпълнителните агенции по трансплантация и по лекарствата се въвежда длъжността заместник-изпълнителен директор. Целта е да се преодолеят възникващите в досегашната практика организационни затруднения в случаите когато се налага друг служител временно да изпълнява длъжността изпълнителен директор.   
    С включването на новата длъжност в структурата на двете агенции ще се подобри организацията на работа в случаите, когато няма назначен изпълнителен директор или изпълнителният директор отсъства. Неговите функции ще се изпълняват от заместник-изпълнителния директор, който ще поема ръководството на съответната агенция до назначаване на титуляр (но не повече от три месеца) или до неговото завръщане.  
   С постановлението се изпълнява политиката на правителството за създаване на добри организационни механизми за работа на органите на изпълнителната власт.

Сподели в: