Върни се горе

Правителството прие изменения и допълнения на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването. Основната цел е да се обезпечат отговорностите по изпълнение на ПМС № 192 от 2019 г., съгласно което министърът на здравеопазването е определен за административен орган, към който се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Здравеопазване“. Това налага да бъдат извършени промени в Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, с оглед привеждането му в съответствие със Закона за киберсигурност и РМС № 192 от 2019 г.

В тази връзка, с Постановлението за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването се предлага допълване на правомощията на министъра на здравеопазването, свързани с определянето му за административен орган, към който се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Здравеопазване“.

С оглед изпълнение на новите функции и отговорности на Министерството на здравеопазването, свързани с определянето на министъра на здравеопазването за административен орган, към който се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Здравеопазване“, се разширяват функциите на звено „Сигурност на информацията и защита на данните“ в Министерството на здравеопазването.

Сподели в: