Върни се горе

Министерският съвет прие Решение за изменение на Решение № 946 от 18 декември 2020 г. за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД.

Прието е изменение в т. 4, с което средствата в размер на 3 500 000 лв. следва да се изразходват за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на лечебното заведение, а не за изграждане, оборудване и обзавеждане на нова сграда в университетската болница.

Закупуването на медицинската апаратура ще повиши качеството на медицинската услуга и съответно ще се повиши удовлетвореността на пациентите. Ще се постигнат редица преки и косвени ползи като подобряване на обслужването и комфорта на пациентите, на условията на работа на персонала, на използваемостта на инфраструктурата, както и реализиране на по-голяма икономическа ефективност и повишаване безопасността на болничната среда.

Сподели в: