Върни се горе

Министерският съвет прие промяна на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

С промяната се поставя под контрол ново вещество чрез включването му в Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“.

Веществото е от групата на синтетичните канабиноиди и се поставя под контрол по предложение на Военномедицинска академия, въз основа на становище на Експертния съвет към Националния съвет по наркотичните вещества.

Очакваният резултат от предлаганата промяна е да се ограничи рискът от злоупотреба с веществото, предотвратяване на трафика и разпространението му.

Сподели в: