Върни се горе

15.06.2011 г.

Правителството прие Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация по законите за трансплантация на органи, тъкани и клетки, за здравето и за лечебните заведения. С нея се определят таксите за издаването на лечебните заведения на удостоверения/разрешения за дейности по трансплантация на органи, тъкани и клетки и асистирана репродукция.

 

Размерът е определен въз основа на предвидените административни и материално-технически разходи. Така за издаване на удостоверения за трансплантация на тъкани и клетки или органи ще се искат 500 лв., а за издаване допълнителен екземпляр на документите – 10 лв.

Сподели в: