Върни се горе

5.01.2011 г.

Министерският съвет одобри промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ на пациентите. С тях се залага пределна граница за тази услуга от 350 до 950 лв. Пределните суми са различни в зависимост от цените на клиничните пътеки. В момента няма ясен регламент за избора на екип и всяка болница определя сама сумите, които могат да се искат от пациентите. Справка на Министерство на здравеопазването показа, че на места те стигат до 10 000 лева. 
С промените тази практика ще се прекрати и по този начин ще се защитят по-добре правата на пациентите. Новите условия за избор на екип ще трябва да се спазват от всяка болница, независимо от нейната собственост, ако пациентите й са здравноосигурении и лечението им се покрива от НЗОК.

С промените лечебните заведения ще имат право да формират две такси – избор на лекар и избор на екип. Пределните суми ще се определят по скала в зависимост от цените на клиничните пътеки (виж таблицата). Изборът на екип или на лекар ще става само по изричното настояване на пациента. За тази цел на видно място в болниците ще трябва да е публикуван списък с цените за избор на екип, на съответните клинични пътеки, както и на пределните цени, определени от наредбата. Избор на екип няма да се допуска, когато лекарят или екипът е само един, както и след приключване на интервенцията. Избор на екип не може да се прави и за целия престой на пациента в болницата. За да се засили контрола, лечебните заведения ще трябва да създадат електронен дневник на заявленията за допълнителната услуга. Данните ще постъпват и в Районните центрове по здравеопазване на всеки три месеца.

 

Таблица

Стойност на КП

избор на лекар

избор на екип

До 500 лв.

50% от КП, но не повече от 250 лв

75% от КП, но не повече от 350 лв.

От 501 до 1000 лв.

50% от КП, но не повече от 300 лв.

75% от КП, но не повече от 450 лв.

От 1001 до 2000 лв.

30% от КП, но не повече от 400 лв.

60% от КП, но не повече от 700 лв.

Над 2000 лв.

20% от КП, но не повече от 700 лв.

40% от КП, но не повече от 950 лв.

Сподели в: