Върни се горе

21.12.2011 г.

Министерският съвет прие Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат.

С наредбата на Изпълнителната агенция по лекарствата се вменява задължението да поддържа регистър на медицинските изделия, които могат да бъдат заплащани със средства от НЗОК, МЗ, МТСП и болниците. Списъкът ще се намира на страницата на ИАЛ и ще включва вида на изделието, производителя му, продажна цена, както и стойността, до която се заплаща с публични средства. В списъка ще се публикува информация за импланти, продукти за анестезия и респирация, материали за ин витро, за лаборатории и др.

НЗОК всяка година ще определя групите медицински изделия, които покрива. Стойността, до която ги заплаща, ще се формира на база най-ниската цена в една група с идентични медицински изделия. Конкретните стойности ще се определят от Комисия, назначена от управителя на НЗОК. В нея ще се включват лекари, фармацевти, икономисти и юристи. МЗ и болниците договарят медицински изделия чрез обществени поръчки. МТСП всяка година ще определя пределните стойности, до които заплаща различните видове медицински изделия отново на база най-ниска цена от дадена идентична група и средствата, с които разполага.

Сподели в: