Върни се горе

Правителството измени постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2017 г., за да бъдат гарантирани своевременни мерки за осигуряване при необходимост на допълнителни средства за асистирана репродукция.

С постановлението се урежда изрично, че при изчерпване на средствата за дейности по асистирана репродукция, утвърдени по бюджета на Министерството на здравеопазването, министърът предприема действия за осигуряване на допълнителни средства за тези дейности чрез вътрешнокомпенсирани промени и/или чрез одобряване на допълнителни разходи по бюджета на ведомството за сметка на централния бюджет.

Приетото постановление създава сигурност, че потребностите на двойките с репродуктивни проблеми ще могат да бъдат оптимално задоволени чрез финансово подпомагане на дейностите по асистирана репродукция.

Изпълнението на постановлението е възложено на министъра на здравеопазването и на министъра на финансите.

Сподели в: